Heidi J. Gauriloff

SÄÄʹMǨIÕTT-TUÂJJ

Čiŋlmõʹttem  silttummšan sääʹmǩiõtt-tuâjain mättneǩškooultõõzzâst. Tuʹǩǩääm vuäʹmm ǩiõtt-tuâjai tuʹtǩǩummšest di tõi oʹđđestvalmštemproseeʹssin. Tuejjääm määŋgčeäppneʹǩǩen, pueʹttjest haaʹlääm še leeʹd uʹčteeʹlen.  Niõǥǥõssan lij jiõččan hiirsâst rajjum sääʹmtääll, koʹst lie ämmat õõlǥtem tuejjeempääiʹǩ musiʹǩǩe, ǩiõtt-tuâjaid da karttčeäppõʹsse.

SAAMENKÄSITYÖ

Syvensin osaamistani kolttakäsitöissä kisällin koulutuksessa. Pidän vanhojen käsitöiden tutkimisesta sekä niiden uudelleenvalmistusprosesseista. Toimin monitaiteilijana, tulevaisuudessa haluan olla myös opettaja.  Haaveeni on oma hirsinen kolttatila, jossa on ammattimaiset työskentelytilat musiikille, käsitöille ja kuvataiteelle.

SÁMI ARTS AND CRAFTS

I’ve improved my skill in Skolt Sámi handicrafts by participating in apprenticeship training. I like to examine old handicrafts and the process of reproducing them. I work as a multiartist; I also want to be a teacher in future.  My dream is to have a Skolt Sámi log house and homestead with professional facilities for working on music, handicrafts and visual arts.

IMG_8749
Heidi J. Gauriloff